PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ZLÍNSKO - turistická oblast SLOVÁCKO - turistická oblast HANÁ - turistická oblast BESKYDY-VALAŠSKO - turistická oblast HLAVNÍ STRANA OKRES VSETÍN OKRES ZLÍN OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ OKRES KROMĚŘ͎ ČESKÁ REPUBLIKA
Úterý 14.07.2020
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Zlínský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Zlínský kraj
Zlínská NEJ
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Průvodcovské služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Klub českých turistů
Sport a relaxace
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Agroturistika
Vinařská turistika
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Hory a pohoří
Vodní toky a plochy
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Z tiskových zpráv a článků

Zastupitelstvo města Slavičín na svém jednání dne 27. června 2007 usnesením č. V/6/2007 schválilo přípravu projektových záměrů na léta 2008-2010. Součástí těchto záměrů je i projekt na úpravu prostoru před Radnicí, který bude následovat po asanaci budovy čp. 254.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 26.03.2008]
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27. února 2008 schválilo rozpočet města Slavičín na rok 2008.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 21.03.2008]
Informace Finančního úřadu v Luhačovicích k podání daňového přiznání
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 16.02.2008]
Upozorňujeme občany, že dne 29. 3. 2008 provede JOGA Luhačovice, s. r. o., svoz nebezpečného odpadu.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 16.02.2008]
Chcete uplatnit své schopnosti pro rozvoj Regionu Luhačovické Zálesí?
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 24.01.2008]
Městský úřad Slavičín se od ledna letošního roku připojil do sítě kontaktních míst projektu Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 24.01.2008]
Tuto otázku si začátkem roku pokládá mnoho z nás. Jak to však dopadne, mnohdy nezáleží jenom na nás samotných, ale na mnoha okolnostech, které nás v životě potkají. Všichni si přejeme, aby to byl rok úspěšný.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 24.01.2008]
Na odpověď na tuto otázku si budeme muset ještě chvíli počkat, protože město v současné době hospodaří, tak jako každoročně, podle schváleného rozpočtového provizoria.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 24.01.2008]
Město Slavičín připravuje ve spolupráci se společností Zlínstav, a. s., Zlín výstavbu bytového domu v centru Slavičína, a to pod Horním náměstím v ulici J. Šály.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 05.11.2007]
Zcela jistě lze již mezi základní a velmi důležité úspěchy záměru budování Podnikatelského centra ve Slavičíně zařadit skutečnost, že je možno jej celý realizovat s podporou strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 05.11.2007]
Český statistický úřad organizuje Strukturální šetření v zemědělství "ZEM 2007" za účelem aktualizace údajů o zemědělských prvovýrobcích získaných z celoplošného zemědělského sčítání - Agrocenzu 2000.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 09.10.2007]
Zlínský kraj spolufinancoval uspořádání kulturních akcí pořádaných Městem Slavičín v roce 2007.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 08.10.2007]
Od 1. října 2007 platí nová telefonní čísla pro kontakt s Městským úřadem Slavičín:
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 03.10.2007]
Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 06.09.2007]
Kolektivní systém Elektrowin ve spolupráci s Městem Slavičín uspořádá dne 4. září 2007 od 10 do 17 hodin ve Slavičíně na Horním náměstí zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 22.08.2007]
Pracovní návštěvu města Slavičína absolvoval v první polovině měsíce srpna hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 22.08.2007]
Dne 2. 7. 2007 se v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé správní budovy společnosti Prabos plus, a. s. uskutečnilo slavnostní otevření Podnikatelského centra.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 27.07.2007]
Na pozvání hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše se uskuteční ve Zlínském kraji oficiální návštěva prezidenta republiky Václava Klause a paní Livie Klausové. S radostí oznamujeme veřejnosti, že se nám dostalo té cti, u této příležitosti přivítat pan prezidenta i ve městě Slavičín. ...
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 11.03.2007]
Firma JOGA Luhačovice, s. r. o., provede v sobotu 31. března 2007 sběr nebezpečného odpadu na území města včetně místních částí:
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 27.02.2007]
Ve dnech 11. - 14. ledna se Slavičín účastnil veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2007 v Brně.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 22.01.2007]
Tuto otázku si klade asi každý z nás. Kdo by také rád nevěděl, na co se připravit.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 20.12.2006]
Čas shonu, domácího úklidu a pečení cukroví, čas shánění dárků pro naše nejbližší.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 30.11.2006]
V rámci Programu obnovy Povodně 2006 poskytl Zlínský kraj Městu Slavičín účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na vypracování projektové dokumentace pro "Sanace sesuvu Divnice".
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 10.11.2006]
Vážení občané, na sklonku volebního období 2002 - 2006 opět nastává čas bilancování a hodnocení úkolů, které jsme si před čtyřmi lety uložili.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 10.11.2006]
Firma JOGA Luhačovice, s. r. o., provede v sobotu 11. listopadu 2006 svoz nebezpečného odpadu a obalových kovů (plechovky, konzervy v příslušných bělavých pytlích) na území města:
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.11.2006]
Rekonstrukce šaten, sprch a sociálního zařízení fotbalového areálu Zlínský kraj poskytl Městu Slavičín z rozpočtu Zlínského kraje účelovou investiční dotaci na realizaci akce "Rekonstrukce šaten, sprch a sociálního zařízení fotbalového areálu".
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.11.2006]
Jak jste se v předchozích vydáních Slavičínského zpravodaje mohli dočíst, Město Slavičín ve spolupráci se společností INTEC, s. r. o., založilo společnost Regionální centrum kooperace, a. s.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 24.08.2006]
Vstřebávání učiva, uplatnění a rozšiřování přirozených vloh, citlivé vnímání dění v okolním světě, či získání odbornosti v určitém řemesle a životním směru, to vše nabízí a dává škola. Každý mladý člověk by měl využít tyto možnosti dle svých sil a schopností. ...
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 13.07.2006]
Čas od času si ve zpravodaji připomínáme naše významné rodáky a občany, kteří dosáhli úspěchů i za hranicemi našeho města a jejichž činy si zaslouží obdiv a úctu. Mezi ně bezesporu patří Jan Pivečka, obuvnický expert a zakladatel Nadace Jana Pivečky, jejíž prostřednictvím reagoval na problémy a potř ...
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 04.07.2006]
V těchto horkých dnech mnohé z nás může osvěžit džbánek oroseného piva. O pivu, nejenom jak ho známe, nám přinesl první informace v "Pivním okénku" Slavičínského zpravodaje pan Radomír Svoboda, provozovatel restaurace "U Talafy". Dnes vám přiblížíme příklad úspěšné spolupráce města s jedním z pivova ...
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.07.2006]
Starosta města Slavičín podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, o z n a m u j e :
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 11.05.2006]
Vážení občané, v nejbližších dnech společně oslavíme sedmsetpadesátiletou historii našeho města.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 11.05.2006]
Na den 6. května je připravováno slavnostní zahájení provozu nově vybudované cykloturistické trasy Slavičín - Nevšová, která byla realizována v rámci projektu Po stopách osídlení Slovanů na jihovýchodní Moravě.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.05.2006]
(Zlín, 30. 3.) Vzhledem k současné situaci bychom rádi informovali veřejnost, že pitná voda ve veřejném vodovodu je naprosto nezávadná, podléhá zvýšené kontrole a může být užívána bez jakýchkoli rizik. Všichni naši odběratelé pitnou vodu mají a dodávky k nim jsou zabezpečeny. ...
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 31.03.2006]
Slavičín oslaví 750 let
Slavičín v letošním roce vstoupil do roku, ve kterém si připomeneme 750. výročí od první písemné zmínky o Slavičínu.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 13.03.2006]
Vážení spoluobčané, ještě v nás doznívá kouzlo Vánoc a věřím, že i dobrá vánoční pohoda prožitá v rodinném kruhu, a už je přede dveřmi konec roku 2005. Nabízí se otázka: Jaký to byl rok pro nás a pro naše město? Byl v něčem jiný, nežli ty předcházející? Co se podařilo, či nepodařilo? ...
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 07.02.2006]
Slavičínské muzeum je nyní provozováno ve starém domě čp. 102. Tento dům již hodně potřeboval opravit střechu a vyměnit okna.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 08.12.2005]
Slavičín (7 tisíc obyvatel), město nedaleko česko-slovenské hranice ve Zlínském kraji, demonstruje schopnost místní samosprávy získat finanční prostředky z Evropské unie jako vhodného doplňku omezeného rozpočtu města.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 08.12.2005]
Od 01. 09. 2005 je na Městském úřadě ve Slavičíně, evidenci obyvatel, přízemí, dveře č. 205, prováděna pouze zákonná výměna řidičských průkazů bez nutnosti změn údajů (tzn. ne změna trvalého bydliště, u provdaných žen změna příjmení, profesní řidičské průkazy, zápis titulu). ...
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 08.12.2005]
Rada města Slavičín svým usnesením č. 80/1644/05 ze dne 7. 11. 2005 stanovila ceny za svoz a likvidaci odpadů ve Slavičíně pro rok 2006:
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 08.12.2005]
Ještě máme všichni v čerstvé paměti velkolepé oslavy 60. výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty v loňském roce, kdy nás svou návštěvou poctil přímý účastník bitvy pan Loy Dickinson.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 22.07.2005]
E.ON Česká republika, a. s., v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. § 25 odst. (4) d) 6. Vám oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 22.07.2005]
V minulém čísle Slavičínského zpravodaje jsme odpovídali v rubrice Ptají se lidé na dotaz, zda město Slavičín uvažuje o rozšíření muzea ve Slavičíně.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.07.2005]
Dne 16. června 2005 proběhlo v obřadní síni Radnice ve Slavičíně přijetí nejlepších žáků a studentů šesti místních škol. Obřadu se zúčastnilo celkem 52 žáků.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.07.2005]
Upozorňujeme majitele psů, kteří dosud neuhradili poplatek za psa za rok 2005, že podle Obecně závazné vyhlášky Města Slavičín č. 03/2003, Čl. VII, odst. 1 je poplatník povinen uhradit poplatek nejpozději do 15. února, při dvou splátkách první splátku do 15. února a druhou splátku do 15. srpna přísl ...
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.07.2005]
Ve dnech 30. dubna a 1. května 2005 si město Slavičín připomnělo 60. výročí ukončení II. světové války a osvobození Slavičína.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.06.2005]
Kyticí hudby a vzpomínek v podání učitelů Základní umělecké školy Slavičín byla uctěna památka všech těch, kteří zahynuli na sklonku války i těch, kteří aktivně bojovali za naši svobodu.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.06.2005]
V tento den začaly oslavy setkáním hostů na Radnici ve Slavičíně při prohlídce výstavy dokumentů Klubu přátel historie Slavičínska.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.06.2005]
V pátek 13. května se v našem městě uskutečnil hejtmanský den, v jehož rámci hejtman Libor Lukáš společně s dalšími představiteli Zlínského kraje postupně navštěvuje různá místa našeho regionu.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.06.2005]
"Na střeše restaurace na sídišti Malé Pole je umístěn světelný otáčecí zářič. Ruší náš klidný spánek, nelze spát při otevřeném okně a je to i velmi nepříjemné pro pobyt v okolí. Ochrání Radnice své občany před tím, že v zájmu docílení tržby je provozovatel bezohledný?" ...
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 25.05.2005]
Dotaz byl ještě o kousek delší, je redakčně zkrácen a upraven, ale jeho podstata zůstala jistě zachována.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 25.05.2005]
rodinný tým Duškových DUŠEK TEAM z Týniště nad Orlicí.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 19.05.2005]
Desetiletý vývoj ve společnosti Vodárny a kanalizace Zlín a.s. (dále jen Vak Zlín), která zásobuje obyvatele a firmy zlínského regionu vodou, jsme jako zástupci občanů a současně akcionáři VaK hodnotili velmi pozitivně.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 03.05.2005]
Město Otrokovice využilo svého zákonného práva a požádalo o svolání valné hromady, neboť zejména na valné hromadě je představenstvo společnosti, jako její výkonný orgán, povinno skládat účty akcionářům ze své činnosti a pouze na valných hromadách mají akcionáři právo požadovat vysvětlení. ...
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 03.05.2005]
Díky současné situaci ve VAKu Zlín bylo mnoho otázek nezodpovězených. Akcionáři žádali představenstvo o vysvětlení jednání vedení společnosti v mnoha oblastech. Hledali odpovědi zejména na tyto otázky:
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 03.05.2005]
V teplých jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrádky. Mezi pracovní činnosti, kterým věnují svůj čas patří i vypalování staré suché trávy.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 02.05.2005]
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ve Slavičíně ve spolupráci s Moravským svazem elektrotechniků Brno pořádají ve dnech 10. a 11. května 2005 zkoušky a periodické přezkoušení pracovníků v elektrotechnice podle Vyhl. č. 50/1978 Sb. § 5 až 8.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 02.05.2005]
V minulých číslech našeho zpravodaje jsme Vás informovali o snaze města přispět ke zkvalitnění služeb v budově polikliniky ve Slavičíně. Po odkoupení budovy od Jana Pivečky a jeho dcery Petry Blumenberg byl připraven projekt na rekonstrukci, jehož hlavním cílem je vybudování výtahu. ...
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 02.05.2005]
Nejstarší občanka Slavičína našeho města paní Ludmila ČASTULÍKOVÁ oslavila počátkem března letošního roku své sté narozeniny.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.04.2005]
V měsících únoru a březnu 2005 navštívili studenti místního gymnázia většinu domácností rodinných domů v našem městě za účelem zjištění zájmu o třídění biologického odpadu v kompostérech.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.04.2005]
Dnem 31. 3. 2005 skončila doba splatnosti úhrady poplatků za svoz a likvidaci odpadu za rok 2005.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.04.2005]
Anonymní dotaz do městského zpravodaje..., zřejmě "někdo někoho viděl". Bohužel nevíme "koho, kdy a kde", takže těžko můžeme prověřit.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 01.04.2005]
Starosta města Slavičín Vás srdečně zve na V. ročník turnaje O POHÁR STAROSTY v nohejbale trojic.
Upozorňujeme zájemce o vydání rybářského lístku, že budou mít možnost si tento vyřídit i na Městském úřadě ve Slavičíně.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 25.02.2005]
Firma JOGA Luhačovice, s. r. o., provede v sobotu 2. dubna 2005 svoz nebezpečného odpadu a obalových kovů (plechovky, konzervy v příslušných bělavých pytlích) na území města:
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 25.02.2005]
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dle ustanovení § 124 odst. 3 stavebního zákona odejmul Obci Rokytnice pravomoc stavebního úřadu přenesenou na ni ve smyslu ustanovení § 124 odst. 1 stavebního zákona.
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 25.02.2005]
Vánoce jsou pro mnohé z nás tím nejkrásnějším obdobím v roce. Mnoho lidí touží zvláště o těchto svátcích po klidu a míru. Lidé se snaží být k sobě ohleduplnější, pozornější a chtějí svým blízkým udělat radost. Píší si vánoční pozdravy, ve kterých vyjadřují přání všeho dobrého, dávají si dárky pro r ...
[celý text] [Městský úřad Slavičín, zveřejněno 02.12.2004]

Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA