PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ZLÍNSKO - turistická oblast SLOVÁCKO - turistická oblast HANÁ - turistická oblast BESKYDY-VALAŠSKO - turistická oblast HLAVNÍ STRANA OKRES VSETÍN OKRES ZLÍN OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ OKRES KROMĚŘ͎ ČESKÁ REPUBLIKA
Úterý 14.07.2020
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Zlínský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Zlínský kraj
Zlínská NEJ
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Průvodcovské služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Klub českých turistů
Sport a relaxace
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Agroturistika
Vinařská turistika
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Hory a pohoří
Vodní toky a plochy
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Co nám dovolí rozpočet města na rok 2008?

Na odpověď na tuto otázku si budeme muset ještě chvíli počkat, protože město v současné době hospodaří, tak jako každoročně, podle schváleného rozpočtového provizoria.

Myslím, že je dobré schvalovat rozpočet až poté, kdy jsou schváleny rozpočty státu a kraje a kdy známe výsledek hospodaření města za uplynulý rok.
Předběžně lze říci, že v roce 2007 jsme nehospodařili špatně. Výsledek hospodaření města byl kladný, s přebytkem 3,89 mil. Kč. A to i přesto, že některé očekávané dotace, zejména dotace na realizaci vědecko-technického parku, jsme v loňském roce nedostali proplaceny. Stalo se tak až v lednu tohoto roku. Zastupitelstvo města si bylo vědomo výše zadlužení města a proto byl rozpočet schválen značně restriktivně. Důležitým faktorem také bylo, že zastupitelstvo města schválilo seznam projektů na léta 2007 -2010 a jasně tím deklarovalo, do kterých projektů ve městě půjdeme a kde hledat finanční zdroje na jejich spolufinancování. Na těchto projektech bylo dále pracováno a jsou připraveny k podání žádosti o dotaci.

Z operačních programů EU hodláme využít zejména Regionální operační program (Horákova vila), Operační program životní prostředí (napojení kotelny K3 na sídliště Vlára a zateplení některých objektů města) a Operační program přeshraniční spolupráce SR-ČR (cyklostezka Nevšová -Luhačovice a protipovodňová opatření včetně varovného systému). Na tyto a další drobnější projekty by měla být v rozpočtu města vytvořena rezerva, z níž budou projekty, které budou úspěšné a budeme je tedy realizovat, spolufinancovány.

V roce 2008 bychom měli na splátkách úvěrů uhradit 14,348 mil. Kč. Úvěrové zatížení města by tak mělo klesnout o cca 46 % oproti stavu k 1. 1. 2007. Po uhrazení těchto splátek a vytvoření rezervy na spolufinancování výše uvedených projektů musí ovšem zbýt finanční prostředky na další záležitosti. Které to budou, budeme moci říci po schválení rozpočtu, které bude probíhat 27. února 2008 na veřejném zasedání zastupitelstva města. Nicméně jako jednu z priorit pro letošní rok osobně vidím rekonstrukci ulice Luhačovská. Již jsem se o této záležitosti zmiňoval mnohokrát - neustálými opravami vodovodu rozbitá komunikace, propadlé obrubníky, chodníky volající po zásadní rekonstrukci, špatné veřejné osvětlení... Osobně věřím, že vše dobře dopadne a ve spolupráci s Moravskou vodárenskou, a. s. a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje se nám podaří tento dlouholetý problém úspěšně dořešit.

Letošní rok by také měl být startovním rokem v oblasti bydlení. Zahájena by měla být stavba bytového domu na ulici J. Šály (investor Zlínstav, a. s., Zlín) - v současné době probíhají projekční práce. Realizována by měla být také výstavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu rodinných domků na ulici Luhačovská. Výstavba by měla probíhat developerským způsobem - rozhodnutí opět padne na zasedání zastupitelstva města na konci února. Rozpočty obou akcí jsou v řádech desítek milionů korun, městský rozpočet však nezatěžují. Ani teď, ani do budoucna.

Podrobnější informaci o tom, co nám dovolí rozpočet města na rok 2008, přineseme s ohledem na uzávěrku zpravodaje zřejmě až v jeho dubnovém vydání.

Ing. Jaroslav Končický
starosta

Zveřejněno 24.01.2008 v 22:15 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA