PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ZLÍNSKO - turistická oblast SLOVÁCKO - turistická oblast HANÁ - turistická oblast BESKYDY-VALAŠSKO - turistická oblast HLAVNÍ STRANA OKRES VSETÍN OKRES ZLÍN OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ OKRES KROMĚŘ͎ ČESKÁ REPUBLIKA
Čtvrtek 21.03.2019
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Zlínský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Zlínský kraj
Zlínská NEJ
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Průvodcovské služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Klub českých turistů
Sport a relaxace
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Agroturistika
Vinařská turistika
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Hory a pohoří
Vodní toky a plochy
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Skalka u Trňáku

Skalka u Trňáku (14.7.2002)
Skalka u Trňáku (14.7.2002)
Základní údaje: Výslunná travnatá stráň obrácená k jihozápadu, porostlá rozptýlenou zelení, nadmořská výška 230-260 m. Nachází se 200 m východně od samoty Trňák, nedaleko státní silnice Zlámanka - Drahlov, na okraji Chřibů, katastrální území Zlámanka.

Předpokládaný motiv ochrany: Stanoviště četnych teplomilných druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry: Geologickýn podkladem je pískovec bohatý vápnem. V lese bývala skaliska, která však již byla vylámána.

Botanika: Stráň je porostlá rozptýlenými keři, především růží šípkvou, hlohem a trnkou, které tvoří na horním okraji souvislý neprostupný pás. Z rostlin se zde hojně nachází hořec křížatý (Gentiana cruciata), velmi hojná je hvězdnice chlumní (Aster amellus), dále se zde vyskytuje oman mečolistý (Inula ensifolia), smldník jelení (Paucedanum cervaria), jetel horský (Trifolium montanum), konvalinka vonná (Convalaria majalis), len tenkolistý (Linum angustifolium), čistec přímý (Stachis recta), čistec roční (Stachys annua), kakost krvavý (Geranium sanquineum), rozrazil ožankolistý (Veronica teucrium), ostřice Micheliho (Carex michelii), smělek štíhlý (Koeleria gracilis), bojínek Boehmerův (Phleum Boehmeri) a jiné druhy.
V minulosti se zde vyskytoval vstavač nachový (Orchis purpurea) a vstavač vojenský (Orchis militaris). Býval zde poměrně hojný i koniklec velkokvětý, který však je již vyhuben.

Zoologie: Z denních motýlů je zde vyskytuje otakárek fenyklový a ovocný, žluťásci, několik druhů modrásků, např. modrásek jehlicový, modrásek kostkovaný a modrásek nejmenší, vřetenušky, z teplomilného hmyzu je dále pozoruhodný výskyt kudlanky nábožné.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Historie: Stráň bývala v minulosti zčásti obhospodařována, dlouhou dobu však již leží ladem. Na výslunné stráni obrácené k jihu, porostlé listnatým lesem, místy s hojnou borovicí byla v minulosti státní přírodní rezervace Skalka u Trňáku. Katastrální území Zlámanka, parc. č. 432/1, 434. Rezervace byla vyhlášena výnosem MŠO č. D II-3-155, 1-22/1-53 ze dne 30.7.1953. Výnosem Ministerstva kultury ČSR č. j. 17.094/87-VI/2 ze dne 21. 12. 1987 byla tato přírodní rezervace zrušena. Původní výměra 3,4249 ha. Dodnes se zde zachovalo vytýčení rezervace - dvě tabule se starým státním znakem a nápisem Státní přírodní rezervace a pásové značení.
Hvězdnice chlumní (13. 9. 2002)
Hvězdnice chlumní (13. 9. 2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) 56, 10.02.2003 v 08:12 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA