PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ZLÍNSKO - turistická oblast SLOVÁCKO - turistická oblast HANÁ - turistická oblast BESKYDY-VALAŠSKO - turistická oblast HLAVNÍ STRANA OKRES VSETÍN OKRES ZLÍN OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ OKRES KROMĚŘ͎ ČESKÁ REPUBLIKA
Čtvrtek 21.03.2019
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Zlínský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Zlínský kraj
Zlínská NEJ
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Průvodcovské služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Klub českých turistů
Sport a relaxace
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Agroturistika
Vinařská turistika
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Hory a pohoří
Vodní toky a plochy
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Přírodní rezervace Tesák

Jedlobučina v PR Tesák (20.10.2002)
Jedlobučina v PR Tesák (20.10.2002)
Základní údaje: Přírodní rezervaci Tesák tvoří přirozený porost jedlobučiny v Hostýnských vrších. Nachází se na jihovýchodním svahu se sklonem 35 stupňů nedaleko vrcholu Ožiňák, v nadm. výšce 565-640 m, asi 1 km severovýchodně od turistické chaty Na Tesáku. Chráněné území je dostupné z červěně značené turistické cesty z Tesáku do Rajnochovic a z místní komunikace Tesák - Košovy. Katastrální území Rajnochovice, parc. č. 2028 (část), kultura - les, LZ Rajnochovice, polesí Kotáry. Výměra: 9,1871 ha.

Vyhlášení: Výnos Ministerstva kultury ČSR, č. j. 7828/75 ze dne 28. 9. 1975. Důvod vyhlášení: Ochrana zbytku autochtonního porostu typu jedlových bučin starého asi 177 let s charakteristickým bylinným podrostem. Jeden z nejlépe zachovaných porostů tohoto typu v Hostýnských vrších.

Geologie, půdní podmínky: Na celém území převládá magurský flyš, tvořený ráztockými vrstvami soláňského souvrství (paleocén - svrchní křída) z pískovců, slepenců a vložek jílovců. Nejvýraznějším půdním typem je hnědozem od kamenité přes písčité až po hlinitou.

Botanika: Lesní společenstva přírodní rezervace Tesák patří k nejlépe zachovaným přirozeným porostům typu bohaté jedlové bučiny mařinkové. Mezi dřevinami dominují buk a jedle, přimíšeny jsou javor, klen a smrk. V bylinném podrostu jsou bohaté porosty kapradin, z bylinných druhů se vyskytují např. mařinka vonná (Galium odoratum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kruštík modrofialový modrofialový (Epipactis purpurata), hlístník hnízdák (Neotia nidus-avis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), hluchavka bílá (Lamicum album), starček Fuchsův (Senecio fuchsii), starček lesní (Senecio silvaticus), čistec alpský (Stachys alpina), prvosenka vyšší (Primula elatior), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), čarovník alpský, rulík zlomocný (Atropa bela-donna), konopice sličná (Galeopsis speciosa), svízel okrouhlolistý (Galium rotundifolium), rozrazil horský (Veronica montana), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ostřice chlupatá (Carex pilosa), ostřice převislá (Carex pendula) - ojediněle na mokřině. Na živých i odumřelých stromech roste celá řada dřevokazných hub, např. ohňovec Hartigův, korálovec jedlový, lesklokorka ploská.

Zoologie: V PR žijí běžné druhy lesních živočichů. Pozorováni byli mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a skokan hnědý (Rana temporaria), z ptáků střízlík obecný, sýkora uhelníček, budníček větší a velký počet datlovitých, významný je výskyt vzácného strakapouda bělohřbetého a datlíka tříprstého. Při průzkumu entomofauny byla zjištěna vzácná nesytka jedlová (Synanthedon cephiformis).

Lesnictví: Stáří porostů je 177 let. Vegetace rezervace patří do asociace Dentario enneaphylli-Fagetum. Lesním typem je 5B1, bohatá jedlová bučina mařinková a 5D6, obohacená bučina devětsilová. Pralesovitý charakter rezervace je dán kmeny mohutných buků, jedlí a ležícími kmeny v různých stadiích rozpadu. Na prosvětlených místech zmlazuje hlavně buk.

Hospodářské využívání, management: V rezervaci jsou vyloučeny veškeré lesnické zásahy. Pro podporu odrůstání semenáčků jedlí jsou na několika místech chráněny oplocenkami před okusem zvěří. V roce 2000 bylo provedeno geometrické zaměření hranic. Pro území je zpracován plán péče pro období 2002-2011.

Historie: Původní výměra rezervace byla 7,55 ha. K přehlášení PR došlo Nařízením Okresního úřadu Kroměříž č. 8/01 ze dne 3.10. 2001 na současnou výměru.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: 56, 11.08.2003 v 14:17 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA