PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ZLÍNSKO - turistická oblast SLOVÁCKO - turistická oblast HANÁ - turistická oblast BESKYDY-VALAŠSKO - turistická oblast HLAVNÍ STRANA OKRES VSETÍN OKRES ZLÍN OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ OKRES KROMĚŘ͎ ČESKÁ REPUBLIKA
Čtvrtek 21.03.2019
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Zlínský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Zlínský kraj
Zlínská NEJ
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Průvodcovské služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Klub českých turistů
Sport a relaxace
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Agroturistika
Vinařská turistika
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Hory a pohoří
Vodní toky a plochy
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Přírodní památka Skalka-Polomsko

PP Skalka-Polomsko se prostírá na příkré travnaté stráni zčásti zarostlé keři a stromy, se sklonem asi 45 stupňů, s jihozápadní expozicí, 500 m severně od obce Rajnochovice v Hostýnských vrších. Katastrální území Rajnochovice, parc. č. 239/2, kultura - skalnatá stráň. Výměra 0,8748 ha.

Vyhlášení: Výnos Ministerstva věd, školství a umění ČSR č. 49131/52 ze dne 30. 12. 1952. Důvod vyhlášení: Výskyt teplomilných a suchomilných druhů karpatského typu.

Geologie, půdní poměry: Území se nachází v oblasti magurského flyše, a to račanské jednotky. Vyskytují se vrstvy pískovce a slepence s vložkami jílovců, které jako ploché skály vystupují na povrch.

Botanika: Celý svah byl dříve využíván jako pastvina. Vyvinul se v charakteristickou suchou louku s keři a s bohatou vegetací, v niž jsou zastoupeny teplomilné a suchomilné druhy, průvodci karpatských luk i druhy keřnatých strání. Z keřů je v současné době dominantní líska obecná, z dřevin tu dále roste hloh jednosemenný, ptačí zob obecný, trnka, dub letní. Na druhově pestrých travnatých stráních najdeme např. následující druhy: vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač bledý (Orchis palens), vstavač kukačka (Orchis morio), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hlístník hnízdák, zvonek klubkatý, zvonek boloňský, rozchodník šestiřadý, devaterník dvoubarvý, škarda ukousnutá, divizna rakouská, šalvěj lepkavá, prvosenka jarní, kakost krvavý, šalvěj přeslenitá, jestřábník Bauhinův, strmobýl lysý, vítod chocholatý, bojínek Boehmerův, kostřava ovčí, lipnice smáčknutá, a jiné druhy.

Zoologie: Zoologický průzkum nebyl prováděn. Dá se předpokládat výskyt teplomilných druhů hmyzu, pozorována byla ještěrka obecná.

Hospodářské využívání, management: Po ukončení pastvy nastoupila sukcese dřevin a konkurenčně silných druhů bylin. Část území porostla zapojeným lískovým hájem. Hlavní práce v území jsou proto zaměřena na postupnou redukci lískových keřů a celkové prosvětlení rezervace, které se projevuje na zlepšení stavu bylinného pokryvu (hlavně vstavačovitých).

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová 56, 05.02.2003 v 08:56 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA