PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ZLÍNSKO - turistická oblast SLOVÁCKO - turistická oblast HANÁ - turistická oblast BESKYDY-VALAŠSKO - turistická oblast HLAVNÍ STRANA OKRES VSETÍN OKRES ZLÍN OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ OKRES KROMĚŘ͎ ČESKÁ REPUBLIKA
Čtvrtek 21.03.2019
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Zlínský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Zlínský kraj
Zlínská NEJ
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Průvodcovské služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Klub českých turistů
Sport a relaxace
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Agroturistika
Vinařská turistika
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Hory a pohoří
Vodní toky a plochy
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Přírodní památka Přehon

Výslunná travnatá stráň s ojedinělými břízami, s jihovýchodní expozicí nad obcí Chvalnov, ležící asi 1,5 km západně od silnice Kroměříž - Střílky v podhůří Chřibů, v nadm. výšce 340-360 m. K. ú. Chvalnov, parc. č. 187/6, 157/8, kultura - travnatá stráň, pastvina (nyní OP). Horní okraj rezervace tvoří starý ovocný sad, který byl vyhlášený jako VKP, na východní straně je borový lesík. Výměra: 2,2716 ha.

Vyhlášení: Výnos Ministerstva kultury ČSR č. j. 68732/54 ze dne 18. 3. 1955. Důvod vyhlášení: Ochrana významné botanické lokality s výskytem teplomilných společenstev a jedina ze dvou lokalit výskytu koniklece velkokvětého na Kroměřížsku.

Geologie, půdní poměry: z geologického hlediska je PP Přehon tvořen paleogenními horninami karpatského flyše, a to souvrstvím vápnitých jílů, slínů a pískovců. Půdy jsou hlinitopísčité až jílovitohlinité.

Botanika: PP Přehon je významným ostrůvkem teplomilné vegetace jako zbytek travnaté stráně, která sloužila jako pastvina. Nejvýznamnějším druhem je koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), který zde roste v několika stech exemplářích. Z dalších význačných druhů se vyskytuje vstavač vojenský (Orchis militaris), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), len tenkolistý (Linum teniufolium), velmi hojně bílojetel pětilistý a černýš rolní, vítod větší, hvězdnice chlumní, mařinka psí (Asperula cynanchia), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), zahořanka žlutá (Orthantha lutea), řepovník vytrvalý (Rapistrum peranne). V mokřadu pod strání se v minulosti vyskytovalo společenstvo bahenních druhů: skřípina smáčknutá (Elysmus compressus), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), skřípinec Tabarnaemontanův (Schoenoplactus tabarnaemontanii), smetanka bahenní (Taraxacum palustris), bařiška bahenní (Triglochin palustre).

Zoologie: Zoologický průzkum nebyl prováděn. Za zmínku stojí hojný výskyt ještěrky obecné. PP Přehon je také významnou lokalitou teplomilných druhů hmyzu, z motýlů se vyskytují hlavně modrásci a vřetenušky.

Hospodářské využívání, management: Rezervace byla ohrožena náletem lípy, hlohu a sukcesí borovice, šířící se ze sousedního lesíka a zarůstáním třtinou křovištní. Díky každoročnímu sečení a likvidaci náletu se populace koniklece každoročně zvětšuje.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová 56, 05.02.2003 v 07:57 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA