PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ZLÍNSKO - turistická oblast SLOVÁCKO - turistická oblast HANÁ - turistická oblast BESKYDY-VALAŠSKO - turistická oblast HLAVNÍ STRANA OKRES VSETÍN OKRES ZLÍN OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ OKRES KROMĚŘ͎ ČESKÁ REPUBLIKA
Čtvrtek 21.03.2019
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Zlínský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Zlínský kraj
Zlínská NEJ
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Průvodcovské služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Klub českých turistů
Sport a relaxace
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Agroturistika
Vinařská turistika
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Hory a pohoří
Vodní toky a plochy
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Přírodní památka Obora

PP Obora (23. 5. 2002)
PP Obora (23. 5. 2002)
Základní údaje: Přírodní památka Obora se rozkládá asi 3 km jižně od Kroměříže na mírném zalesněném svahu stejnojmenného kopce Obora (známý také pod názvem Hvězda), na severní straně, v nadm. výšce 224-253 m. Přístupná je po polní cestě od místní části Kroměříže - Kotojed a z Těšňovic. Katastrální území Kotojedy, parc. č. 151/1, kultura - les, LZ Kroměříž, polesí Zámeček, les. odd. 22. Výměra 14,4446 ha.

Vyhlášení: Výnos Ministerstva školství a kultury ČSR č. j. 20766/55 ze dne 4. 7. 1956. Důvod vyhlášení: Ochrana druhově původního listnatého lesa s četnými druhy chráněných rostlin v podrostu.

Geologie, půdní poměry: Podle geologické mapy zasahují na území PP Obora oligocenní sedimenty, tvořené vápnitými jílovci a pískovci. Půdy jsou hlinitopísčité až písčitohlinité, místy podzolové, chudé.

Botanika: Původně keřnatá stráň s pískovcovými lomy, nyní je zalesněna smíšeným lesem, ve kterém převládají listnaté stromy. Les je možné charakterizovat jako habrovou doubravu, ve stromovém patru dominuje habr obecný, častý je dub letní, lípa srdčitá, jasan ztepilý, javor klen. V keřovém patru nacházíme lísku obecnou, ptačí zob obecný, svídu krvavou, brslen evropský, hloh obecný. V podrostu se vyskytuje řada chráněných a vzácných druhů rostlin, např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon), ze vstavačovitých bradáček vejčitý (Listera ovata), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), okrotice bílá (Cephlalanthera damasonium), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vzácný sklenobýl bezlistý (Tripogium aphylum, naposledy nalezen v r. 1977). Dále se zde vyskytují: lýkovec jedovatý, hojně konvalinka vonná, kokořík mnohokvětý, plicník lékařský, violka lesní, hvězdnice chlumní (Aster amellus), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum) a řada druhů ostřic.

Zoologie: V PP Obora se vyskytují běžné druhy lesních ptáků jako rehek zahradní, pěnice černohlavá, budníček menší, z plazů slepýš křehký. Z hmyzu se zde vyskytuje několik druhů tesaříků, např. Anoplodera rufipes, Obrium cantharinum, Saperda scalaris, Stenostola ferrea. Na staré třešně je vázán dnes již mizející krasec třešňový (Anthaxia candens).

Hospodářské využívání, management: V rámci lesního hospodaření je prováděna probírka situovaná do hustších partií s redukcí jehličnanů a habru a podporou dubu. Lokalita však trpí blízkostí velké městské aglomerace Kroměříže. Je negativně zatěžována jízdou na koních, kolech i motocyklech a pořádáním orientačních běhů. V bezprostředním sousedství jsou dvě střelnice.
Starý třešňový sad pod PP Obora (19. 10. 2002)
Starý třešňový sad pod PP Obora (19. 10. 2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová 56, 07.02.2003 v 10:59 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA