PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ZLÍNSKO - turistická oblast SLOVÁCKO - turistická oblast HANÁ - turistická oblast BESKYDY-VALAŠSKO - turistická oblast HLAVNÍ STRANA OKRES VSETÍN OKRES ZLÍN OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ OKRES KROMĚŘ͎ ČESKÁ REPUBLIKA
Čtvrtek 21.03.2019
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Zlínský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Zlínský kraj
Zlínská NEJ
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Průvodcovské služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Klub českých turistů
Sport a relaxace
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Agroturistika
Vinařská turistika
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Hory a pohoří
Vodní toky a plochy
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Přírodní památka Dubina

Přírodní památka Dubina

Habrodubový lesík Dubina leží na jižním svahu mezi poli při silnici z Hlinska pod Hostýnem do Prusinovic, v nadm. výšce 260 m. Katastrální území Prusinovice, parc. č. 1787/1-3, kultura - les. Výměra: 0,7553 ha.


Vyhlášení: Výnos Ministerstva školství, věd a umění čís. 33.515/52-IV/5 ze dne 26. 3. 1952. Důvod vyhlášení: Původní zachovalý les, dodud neporušený dosazováním nevhodných a cizích druhů dřevin, stanoviště teplomilných druhů rostlin a jediná lokalita višně křovité na Kroměřížsku.


Geologie, půdní poměry: Geologické podloží tvoří miocénní horniny, a to jíly, písky a pískovce karpatského flyše. Půdním typem je hnědozem.


Botanika: PP Dubina je zbytkem původní podhorské doubravy. Ve stromovém patře převažuje habr obecný, dub letní, lípa malolistá, vtroušena je bříza. Křoviny druhů javor klen, babyka, ptačí zob obecný, hloh jednosemenný a bez černý, tvoří okraj rezervace. V podrostu roste řada teplomilných druhů rostlin, např. hvězdnatec čemeřicový, lilie zlatohlavá (Lilium martagon), dále velmi hojně aron plamatý (Arum maculatum), sasanka hajní (Anemone nemorosa), dymnivka dutá, lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), plicník měkký (Pulmonaria molis), orsej jarní (Ficaria verna), kokořík vonný, kopytník evropský (Asarum europeaum), pstroček dvoulistý (Majanthemum bifolium) a jiné druhy. Jediná lokalita třešně křovité (Cerasus fruticosa) na holešovsku je již minulostí, v okrese Kroměříž dnes roste např. na stráni nad státní silnicí u osady Olšina nedaleko Šelešovic.


Zoologie: Hnízdiště řady druhů pěvců, např. pěnice pokřovní, strnad luční, pěnice černohlavá, kos černý. Podrobnější zoologický průzkum nebyl prováděn.


Hospodářské využívání, management: Z lesnického hlediska je porost ponechán bez zásahu, pouze s nahodilou těžbou (např. po ničivé větrné smršti v srpnu 2001, kdy na horním okraji a uprostřed lesíka spadlo několik vzrostlých stromů).Třešeň křovitá, jeden z hlavních důvodů pro vyhlášení, byla z území vytlačena. Vzhledem k bohatému jarnímu aspektu však bylo chráněné území zachováno. PP je ohrožena rozrůstáním bezu černého, který je nutné pravidelně odstraňovat. Náletové dřeviny (hlavně bez černý) byly v rezervaci odstraněny v roce 1999, odborný zásah provedla ZO ČSOP VIA Hulín.
Jarní aspekt v PP Dubina
Jarní aspekt v PP Dubina

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) 56, 17.05.2004 v 14:33 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA